Hirschprungova nemoc
logo.gif, 6,2kB
 

07.jpg

Účel organizace

S pomocí odborníků a profesionálů utváříme barevná útulná prostředí v nemocnicích. Úspěšně pracujeme i s většími rekonstrukcemi nemocnic, které umíme proměnit ve slušivé veselé Kliniky. Vše v proudu nejmodernějších trendů, aby se malý pacient po dobu své hospitalizaci cítil velmi dobře.

Utváříme z nehostinného prostředí nemocnic, příjemné nemocniční prostředí, které hospitalizované dítě umí rozesmát.

Útulnost a hravost nemocničního prostředí napomáhá ke zmírnění stresu a bolesti a proto zaručuje zdárnější průběh v uzdravování. Zkracuje také nutnou dobu léčby v nemocnici na minimum. Pestré prostředí v nemocnici působí na dětskou psychiku tak, že dochází k rychlejšímu a bezproblémovějšímu průběhu léčby a hojení.

Veselý a hravý interiér v nemocnici výrazně také krátí stesk z odloučení a pomáhá na chvíli zapomenout na důvěrně známé prostředí domova. Dětský nemocniční interiér dokáže navodit a zanechat v malých pacientech pocit klidu a jistoty.

Pestrý interiér zmírňuje pocity úzkosti a strachu z neznámého prostředí nemocnice. Zmírňuje také nejistotu a beznaděj. Naopak, v nemocnicích nám tak vzniká atmosféra plná pohody a bezpečí.

Moderní dětský nemocniční interiér pomáhá utvářet důvěrný vztah mezi lékařem dítětem a jeho rodičem. Vztah, jinak v cizím a v neznámém prostředí plný bolesti a slz. Profesionální vztah, který je nezbytný pro úspěšné a rychlé uzdravení.

Hravý barevný interiér v nemocnicích umí jemně odstranit jakékoliv bariéry v komunikaci a nemocné děti v době své hospitalizace nemají ani čas myslet na své bolístky.

Není nám lhostejná ani otázka týkající se vrozených vad. novorozenecká chirurgie.

www.fnhk.cz/transf
www.transfuznispolecnost.cz/

Sídlo:

Dobrovského 269/3
612 00 Brno


č.ú. 421 0001 421 / 6800

Registrováno Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 3.10.2007, pod čj. VS/1-1/68 902/07-R

IČ 226 71 692
DIČ CZ 226 71 692

Anna Hille
ředitel, manager sponzoringu
tel.: 736 282 109
director.adamdetem@seznam.cz

Vaše finanční podpora Adam dětem citelně určuje počet a kvalitu projektů pro hospitalizované děti.

Bezpečné způsoby, jak finančně podpořit Adam dětem


421 0001 421 / 6800

Interiérové zkrášlení a přestavba lůžkového oddělení Klinika dětské ORL, Dětská nemocnice při FN Brno + vnitřní vybavení dětské herny.

42 00 42 1975 / 6800

Finanční podpora aktivit, plánů, akcí, zázemí Adam dětem.

Potřebujeme Vaši podporu anebo dlouhodobou finanční participaci, abychom jako každý rok pomohli tisícovce dětí (hospitalizace, handicap, opuštěnost)


Firmy Brno   |   © Adam dětem 2018