Hirschprungova nemoc
logo.gif, 6,2kB
 

02.jpg

Vítáme

absolventa JAmu a DAMU do pozice ředitele.
adamdetem@seznam.cz

Vznik

Organizace byla založena dne 3.10.2007 v Brně. Byla registrována Ministerstvem vnitra podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů pod čj. VS/1-1/68902/07-R, IČO: 226 71 692.

Účel organizace

Silná orientace směrem k vrozeným vadám u dětí - novorozenecká chirurgie.

Pochopit naši činnost a podpořit ji, může jen ten muž, který zjistí, že není Bůh a vysněný princ, ochránce a jistota, muž který se musel naučit trpělivosti a důvěře, že jeho potomek bude opět v pořádku. Plně pochopit a podpořit naši činnost mohou jen ty ženy, které přivedly na svět dítě s vrozenou vadou, které 7 měsíců ležely s rizikovým těhotenstvím, byly opatrné na pohyby a ví, že uvažovat nad pohlavím dítěte, kdy snem je "pouhé" donošení dítěte - je a byl luxus.

Ostatní, kteří nás nechápou :-) ale podporují - jsou ti, kteří mají v životě štěstí a chtějí se o ně podělit - děkujeme.

Pomáháme také vytvářet dětské nemocniční prostředí, potřebné rekonstrukcí oddělení anebo objektů. Pracujeme s nejmodernějšími a nejšetrnějšími prostředky pro rychlé zotavení Návrhy oslovují nemocné děti a jejich okolí výtvarným pojetím, hračky - nejvyšší kvalitou.

Kancelář:

Administrativní budova D
DS 8
Výstaviště 67
170 00 Praha 7 - Holešovice


č.ú. 421 0001 421 / 6800

Registrováno Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 3.10.2007, pod čj. VS/1-1/68 902/07-R

IČ 226 71 692
DIČ CZ 226 71 692

Anna Hille
ředitel, manager sponzoringu
director.adamdetem@seznam.cz

Vaše finanční podpora Adam dětem citelně určuje počet a kvalitu projektů pro hospitalizované děti.

Bezpečné způsoby, jak finančně podpořit Adam dětem


421 0001 421 / 6800

Interiérové zkrášlení a přestavba lůžkového oddělení Klinika dětské ORL, Dětská nemocnice při FN Brno + vnitřní vybavení dětské herny.

42 00 42 1975 / 6800

Finanční podpora aktivit, plánů, akcí, zázemí Adam dětem.

Potřebujeme Vaši podporu anebo dlouhodobou finanční participaci, abychom jako každý rok pomohli tisícovce dětí (hospitalizace, handicap, opuštěnost)


Firmy Brno   |   © Adam dětem 2016