19.12.2019

Děkujeme doc. RNDr. Pavlu Pazderovi, CSc., a jeho kolektivu paní Daně Němečkové a panu Richardu Ševčíkovi, za sympatie k nám a nejvíc za výzkum v oblasti "čisté vody" nejenom pro zdravé děti, ale pro všechny na celé planetě. Zde prosím, pokud to čte někdo, kdo se zajímá o investice, sháníme pro tento team významného investora, kontaktujte adamdetem@adamdetem.cz v předmětu "grafen" https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/grafen-cena-vyuziti-vyroba-masarykova-univerzita-brno_1912181314_ako


17. 12. 2019

Děkujeme za podporu a spolupráci panu Jiřímu Jelínkovi a jeho kolegům ve firmě Coffe-vending.cz a za finanční podporu Adam dětem "z každého pohárku kávy 1 Kč pro Adam dětem"


17.12.2019

Adam dětem aktivně pro ozdravění ovzduší, Klimatické změny

Biofitos.eu

Velmi se snažíme o zlepšení životního prostředí. Stále jsme na neutěšený stav přírody upozorňovali, protože nám stav přírody nebyl lhostejný. Víme, že nemocné děti v nemocnicích potřebují k rychlejšímu zotavení také čistý vzduch.
Jako my všichni. Ustavičně jsem, jsme hledali ty nejlepší odborníky z nejlepších, které jsme objevila v červenci 2019.

Dnes ze setkání je propojení, které nezapomenulo svými objevy a patenty na nemocné děti a také na přírodu, kterou postupně s vědci uzdravujeme.

Nadace Adam dětem se připojila do boje o změnu klimatu produktivně, aktivně a nemanifestačně. Od roku 2013 jsme naslouchali studentům a žákům, a jsme rádi, že jsme objevili vědce, a vědci objevili nás.

Děkujeme společnosti Biofitos (parta vědců), děkujeme jejich patentům, produktům bio stimulantům, aby opečovávaly přírodu, a děkujeme, že se firma rozhodla nám také finančně pomoci, ve prospěch nadace finančními dary.