Hirschprungova nemoc
logo.gif, 6,2kB
 

06.jpg

Jak nám pomoci

K 31. březnu 2013 byla dle zákona o veřejných sbírkách ukončena dárcovská sms. Finanční dary, které si nám přejete poskytnout prosím do 30. května 2013 zasílat formou složenky na sídlo Adam dětem. I Vaši podporu v jakékoliv peněžité výši vítáme a velmi potřebujeme.

Finanční sponzoring

Laskavým zasláním finanční částky na bankovní účet zřízen při České spořitelně a.s.

číslo účtu: 214 205 0379/0800

Finanční sponzoring slouží na dofinancování projektů z veřejné sbírky, na provozní náklady spojené s realizací akcí a projektů Adam dětem, slouží na rozdělování a přerozdělování finančních prostředků na žádosti, kterými se ná nás obrací různá zařízení typu zdravotnických, Dětských domovů, stacionářů anebo maminek v tísni (příspěvky na odborné léčení v rehabilitačních zařízení pro děti po onemocnění např. dětskou mozkovou obrnou, nákup rehabilitačních pomůcek anebo nákup speciálních lékařských přístrojů, která zachraňují anebo ochraňují malé pacienty a další specifické drobné dary - např. speciální tech. součástky do lékařských přístrojů atd).

Tento typ sponzoringu je asi páteř anebo pracovní srdce - pumpa Adam dětem, uchovává vše při životě a pomáhá dofinancovávat rozpracované projekty. Vždy nás potěší jakýkoliv nový dárce a je to pro nás vždy nová čistá živá voda. I tato částka lze odečíst z daňového základu každého subjektu, ale víme, že každý náš "sponzor" minulý, současný a zajisté i budoucí finančně vždy podporoval dobrou věc, která je zaměřená na děti nemocné a handicapované. Možnost "odečtu", který umožňuje legislativa této země je vnímána podnikateli i ostatními sponzory pouze okrajově, protože se všichni kolem nás starají o to, abychom dále zkvalitňovali a příjemně působili na jemnou dětskou duši a to tím nejlepším možným způsobem. Na finanční dar vyhotovujeme darovací smlouvu a to na požádání (direktor.adamdetem@seznam.cz).

Přispívat můžete jednorázově anebo měsíčně anebo mnoholetým sponzoringem a náklonností (např. firmy) k nám. Setkáváme se s dotazy - kolik mám asi poslat peněz - aby to nebylo hloupé atd.

Odpovídáme - žádná částka není hloupá.

Setkávají se nám tyto stejné částky - to "asi" doporučujeme - jednotlivec měsíčně cca 150 Kč trvalým příkazem z bankovního účtu po dobu jednoho anebo dvou let. Následně jde o jednotlivé čísla 400, 600, 1 100, 2 500 Kč (asi, jak se dárcům podvědomně líbí číslo, které je mu sympatické, že bude použito pro dobrou věc), potom 4 000 Kč, 7 500 Kč a nad 10 ooo Kč jsou to různé částky, někdy spojené i s desetikorunami.

Vstupem do Adam dětem

Vstupem do naší organizace a zaplacením příspěvku ve výši 15 000 Kč na bankovní účet 214 205 0379/0800 se stáváte spolu s námi tvůrci dětského světa a spolu s námi profesionálně tvoříte a pomáháte těm nejpotřebnějším. Navrhujete, podílíte se a jste odpovědni za realizaci projektů a akcí. Také vaší danou profesionalizací nás obohatíte, protože i my v Adam dětem se stále učíme, protože víme, že vše co vytvoříme slouží mnoho let nemocným dětem a nemůžeme si dovolit s ohledem na malé pacienty tvořit neprofesionálně. Příspěvek je využit obdobně, jako u finančního sponzoringu.

Sídlo:

Dobrovského 269/3
612 00 Brno


č.ú. 421 0001 421 / 6800

Registrováno Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 3.10.2007, pod čj. VS/1-1/68 902/07-R

IČ 226 71 692
DIČ CZ 226 71 692

Anna Hille
ředitel, manager sponzoringu
tel.: 736 282 109
director.adamdetem@seznam.cz

Vaše finanční podpora Adam dětem citelně určuje počet a kvalitu projektů pro hospitalizované děti.

Bezpečné způsoby, jak finančně podpořit Adam dětem


421 0001 421 / 6800

Interiérové zkrášlení a přestavba lůžkového oddělení Klinika dětské ORL, Dětská nemocnice při FN Brno + vnitřní vybavení dětské herny.

42 00 42 1975 / 6800

Finanční podpora aktivit, plánů, akcí, zázemí Adam dětem.

Potřebujeme Vaši podporu anebo dlouhodobou finanční participaci, abychom jako každý rok pomohli tisícovce dětí (hospitalizace, handicap, opuštěnost)


Firmy Brno   |   © Adam dětem 2018