Hirschprungova nemoc
logo.gif, 6,2kB
 

Adamova cesta
11.jpg

Aktuality

Září 2014

Jsme podporováni Divadlem Bolka Polívky a Jaroslavem Duškem s představením Čtyři dohodySrpen 2014

Na doporučení sekretariátu Kliniky dětská chirurgie, FN Motol, Praha jsme naši činnost soustředili na Hirschprungovu chorobu. Umožnění nejmodernějšího vyšetření pro miminka, kde je náběh na tuto vrozenou vadu.

Pomozte nám, částka 7 000 Kč umožní rychlou léčbu novorozeňátka a odstraní budoucí bolest, stres a nepohodu nejen u dítěte, ale také v rodinném zázemí. Vrozené vady prostě jsou, nevíme o nich a naštěstí nejsou součástí každého.Adam dětem + MŠ a ZŠ při Dětské nemocnici Brno

Cizojazyčné dětské publikace, pohádky, omalovánky jsme s radostí za Adam dětem věnovaly nemocným dětem v Brně. Knihy jsou "náročné", za Adam dětem předají malým pacientům ti nejpovolanější - "paní učitelky" při Fakultní nemocnici.Ředitelka nadace s malými pacienty Adam dětem + Dětská nemocnice Brno

Zpříjemnění pobytu v nemocnici v čase letních prázdnin.

Veselé dopoledne na Klinice dětská ORL, oddělení č. 20.
Překvapení, mlčení, napětí a jiskřičky v očích u malých pacientů. Plný prázdninový koš Adam dětem velice překvapil. Krásnou atmosféru celého dopoledne pomohl vytvořit prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. /přednosta Kliniky/, který i přes svou velkou pracovní vytíženost si našel čas a dohlížel na obdarování jeho malých pacientů. /akci fotografoval/. Děti byly super.Adam dětem

Kancelář:

Administrativní budova D
DS 8
Výstaviště 67
170 00 Praha 7 - Holešovice


č.ú. 42 00 42 1975 / 6800

Registrováno Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 3.10.2007, pod čj. VS/1-1/68 902/07-R

IČ 226 71 692
DIČ CZ 226 71 692

Anna Hille
fundraising
director.adamdetem@seznam.cz


dms_siroke.jpg, 23kB

Jsme podporováni Divadlem Bolka Polívky a Jaroslavem Duškem s představením Čtyři dohody

Divadlo Bolka Polívky

Firmy Brno   |   © Adam dětem 2009