Hirschprungova nemoc
logo.gif, 6,2kB
 

06.jpg

Organizační struktura

S platnými předpisy stanovenými Ministerstvem vnitra a stanovy Adam dětem jsou právními orgány:

Správní a výkonná rada Adam dětem

Předseda:
Anna Hille - adamdetem@seznam.cz

Místopředseda:
Kateřina Kornová (20.10.2010 - 12.10.2016)
neobsazeno

Místopředseda 2:
Pavel Skřípal - www.kurzy-retoriky.cz

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2015 (vyrocni-zprava-2015.pdf - 61 kB)
Výroční zpráva 2014 (vyrocni-zprava-2014.pdf - 39 kB)
Výroční zpráva 2013 (vyrocni-zprava-2013.doc - 48 kB)
Výroční zpráva 2012 (vyrocni-zprava-2012.doc - 322 kB)
Výroční zpráva 2011 (vyrocni-zprava-2011.doc - 89 kB)
Výroční zpráva 2010 (vyrocni-zprava-2010.doc - 80 kB)
Výroční zpráva 2009 (vyrocni-zprava-2009.doc - 116 kB)
Výroční zpráva 2007/2008 (vyrocni-zprava-2007-8.doc; 114 kB)

Kancelář:

Administrativní budova D
DS 8
Výstaviště 67
170 00 Praha 7 - Holešovice


č.ú. 421 0001 421 / 6800

Registrováno Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 3.10.2007, pod čj. VS/1-1/68 902/07-R

IČ 226 71 692
DIČ CZ 226 71 692

Anna Hille
ředitel, manager sponzoringu
director.adamdetem@seznam.cz

Vaše finanční podpora Adam dětem citelně určuje počet a kvalitu projektů pro hospitalizované děti.

Bezpečné způsoby, jak finančně podpořit Adam dětem


421 0001 421 / 6800

Interiérové zkrášlení a přestavba lůžkového oddělení Klinika dětské ORL, Dětská nemocnice při FN Brno + vnitřní vybavení dětské herny.

42 00 42 1975 / 6800

Finanční podpora aktivit, plánů, akcí, zázemí Adam dětem.

Potřebujeme Vaši podporu anebo dlouhodobou finanční participaci, abychom jako každý rok pomohli tisícovce dětí (hospitalizace, handicap, opuštěnost)


Firmy Brno   |   © Adam dětem 2017