Hirschprungova nemoc
logo.gif, 6,2kB
 

04.jpg

Poděkování 2011

Domov pro matky s dětmi - Společná cesta

Poděkování jménem maminek a dětí.

Děkujeme občanskému sdružení Adam dětem za dětské knížečky a leporela, které jsme obdrželi. Byly využity pro nejmenší k rozvoji řeči, poznávacích procesů a trávení příjemných chvil s knihou. Děkujeme "Adamovi".

V Brně dne 11.4.2011

Mgr. Ilona Strempeková
Vedoucí DMD

Domov pro matky s dětmi - Společná cesta

Poděkování jménem maminek a dětí.

Děkujeme občanskému sdružení Adam dětem za sešity a bloky, které jsme obdrželi. Byly využity pro školáky a potřebné uživatelky, děkujeme "Adamovi" za aktivitu a pracovní nasazení, které podporuje naše uživatelky a jejich děti.Děkujeme ještě jednou a přejeme "Adamovi" vše dobré.

V Brně dne 11.4.2011

Mgr. Ilona Strempeková
Vedoucí DMD

Domov pro matky s dětmi - Společná cesta

Vážená paní Hille,

Jménem všech pracovníků Domova pro matky s dětmi chci popřát mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2011. Chtěla bych mnohokrát poděkovat za vánoční dárky, které děti z našeho domova obdržely. Tyto dárky děti dostaly díky akci "Vánoční strom" v TESCO, kterou Adam dětem uspořádal. Poděkování patří všem lidem dobré vůle, kteří se do této akce zapojili a chtěli pomoci potřebným. Za všechny děti i zaměstnance domova ještě jednou moc děkuji a přeji mnoho úspěchů do další práce.

V Brně dne 19.1.2011

Mgr. Ilona Strempeková

Sídlo:

Dobrovského 269/3
612 00 Brno


č.ú. 421 0001 421 / 6800

Registrováno Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 3.10.2007, pod čj. VS/1-1/68 902/07-R

IČ 226 71 692
DIČ CZ 226 71 692

Anna Hille
ředitel, manager sponzoringu
tel.: 736 282 109
director.adamdetem@seznam.cz

Vaše finanční podpora Adam dětem citelně určuje počet a kvalitu projektů pro hospitalizované děti.

Bezpečné způsoby, jak finančně podpořit Adam dětem


421 0001 421 / 6800

Interiérové zkrášlení a přestavba lůžkového oddělení Klinika dětské ORL, Dětská nemocnice při FN Brno + vnitřní vybavení dětské herny.

42 00 42 1975 / 6800

Finanční podpora aktivit, plánů, akcí, zázemí Adam dětem.

Potřebujeme Vaši podporu anebo dlouhodobou finanční participaci, abychom jako každý rok pomohli tisícovce dětí (hospitalizace, handicap, opuštěnost)


Firmy Brno   |   © Adam dětem 2018