Hirschprungova nemoc
logo.gif, 6,2kB
 

08.jpg

Také hračka má svůj příběh

Nevládní nezisková společnost (NNO) Adam dětem o.s. ve spolupráci s největším aukčním internetovým portálem Aukro, s.r.o. pořádá ve dnech od 11.8 - 18.8. 2010 dražbu předmětů a hraček.

Výtěžek projektu s názvem "Hračka mého dětství aneb co je srdci blízké" je určen pro Dětské rehabilitační centrum Medvídek v Brně.

Děkujeme dárcům - Vlastě Švejdové (výtvarnice), JUDr. Ivě Brožové (předsedkyně NS Brno), RNDr. Josefu Čadíkovi (Kinematograf bří Čadíků), Ing. Petru Knotigovi (tiskový mluvčí NS Brno), Karlu Fuksovi (režisér), Quirinu Jedličkovi (malíř), Kamile Dohnalové (galeristka) a Jarmile Šulákové (národní umělkyně) za jejich příběh a vztah ke své hračce anebo k předmětu, kterou(ý) nám s velkou laskavostí pro projekt věnovali.

Nevydražené předměty věnujeme Domovu pro matky s dětmi v Brně.

Za NNO Adam dětem o.s. Anna Hille, předseda.

Pro více informací:
za Adam dětem o.s. Anna Hille, GSM.: 736 282 109
za Aukro, s.r.o. Michaela Schneiderová, GSM.: 739 675 817

Sídlo:

Dobrovského 269/3
612 00 Brno


č.ú. 421 0001 421 / 6800

Registrováno Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 3.10.2007, pod čj. VS/1-1/68 902/07-R

IČ 226 71 692
DIČ CZ 226 71 692

Anna Hille
ředitel, manager sponzoringu
tel.: 736 282 109
director.adamdetem@seznam.cz

Vaše finanční podpora Adam dětem citelně určuje počet a kvalitu projektů pro hospitalizované děti.

Bezpečné způsoby, jak finančně podpořit Adam dětem


421 0001 421 / 6800

Interiérové zkrášlení a přestavba lůžkového oddělení Klinika dětské ORL, Dětská nemocnice při FN Brno + vnitřní vybavení dětské herny.

42 00 42 1975 / 6800

Finanční podpora aktivit, plánů, akcí, zázemí Adam dětem.

Potřebujeme Vaši podporu anebo dlouhodobou finanční participaci, abychom jako každý rok pomohli tisícovce dětí (hospitalizace, handicap, opuštěnost)


Firmy Brno   |   © Adam dětem 2018