logo.gif, 6,2kB

02.jpg

Acknowledgements

Dětský domov Tišnov

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás jménem svým, jménem tet a strejdů a zejména jménem dětí žijících v našem DD poděkovala za vánoční dárky, které jsme prostřednictvím vašeho sdružení obdrželi z akce "Vánoční strom" aneb na Adama od Adama.

Velice si vážíme vaší snahy a ochoty zpříjemnit život dětem, které z nejrůznějších důvodů nemohou vyrůstat ve svých vlastních rodinách. A věřte, že se vám to daří. Zejména ve vánočním čase, kdy děti panenky, auta, výtvarné potřeby, knihy a další věci z vaší sbírky obdržely, pomohly tyto dárky alespoň trochu zmírnit smutek z nesplněné touhy po Vánocích prožitých doma.

Věřím, že i do budoucna budete našemu domovu nakloněni a že se nám společně podaří těmto dětem zajistit alespoň trochu šťastné dětství.

S pozdravem a úctou

Mgr. Alena Musilová
ředitelka DD Tišnov

Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno

Dovolte, abych touto cestou poděkovala za sponzorský dar pro naše zdravotnické zařízení. Hračky, které jste nám předaly byly rozdány dětem v ordinacích lékařů a část hraček udělala radost také dětem v jeslích a stacionářích, které k našemu zařízení patří.

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší záslužné práci.

S pozdravem

A. Psotová
hlavní sestra CDOZS

Domov pro matky s dětmi Brno

Vážená paní Anno Hille,

jménem domova pro matky s dětmi, sídlícího na ulici Heyrovského 11, Vám velice děkuji za hračky a dárečky, které jsme od Vás dostali pod stromeček z akce "Vánoční strom aneb od Adama dětem". Rozdali jsme je na Vánoční besídce našeho domova, dětem se velice líbily. Též díky nim jsme měli v domově skvělou vánoční atmosféru o čemž vypovídaly nejvíce rozzářené dětské oči a radost všech přítomných.

Těším se na další spolupráci a přeji Vám hodně pracovních i osobních úspěchů.

S pozdravem

Mgr. Iva Kuchyňková
vedoucí domova

Kojenecký ústav a dětský domov Brno

Dovolujeme si Vám tímto poděkovat za dárky z Vaší akce "Vánoční strom" aneb od Adama po Adama věnované našim dětem

Těšíme se na další spolupráci s Vámi a přejeme Vám hodně pracovních i osobních úspěchů.

Iva Maršálková
ved. správy KÚ

Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci

Vážení,

dovolte mi, abych Vám jménem našich dětí a jménem svým co nejsrdečněji poděkovala za finanční nebo materiální pomoc, kterou jste poskytli v roce 2007 dětem ze Sdružených zařízení pro péči o dítě v Olomouci.

Bez Vaší pomoci bychom nemohli opuštěným a postiženým dětem zajistit ozdravné a rekreační pobyty, finančně náročné přístroje a zařízení, hračky a ostatní.

Ještě jednou Vám co nejsrdečněji děkuji a v příloze Vám zasílám kopii poděkování, které bylo zveřejněno v Olomouckém deníku dne 28.12.2007

Se srdečným pozdravem

Ing. Helena Součková
ředitelka SZPD Olomouc

Zámek Střelice, příspěvková organizace

Přijměte prosím naše srdečné poděkování za vánoční dárky pro naše uživatele z akce "Vánoční strom aneb od Adama na Adama"

S přátelským pozdravem

Mgr. Jiřina Kubalčíková
ředitelka

ADAM DĚTEM, o.s.
from August 1 2013
Výstaviště 1, 647 00 Brno
to July 31 2013
Dobrovskeho 269/3, 612 00 Brno

+420 736 282 109

Anna Hille
Chairwoman

tel.: 736 282 109
adamdetem@seznam.cz

director.adamdetem@seznam.cz


Firmy Brno   |   © Adam dětem 2018