Notice: Undefined variable: ishome in /users/zalohovane/5548/adamdetem.cz/head.php on line 41
>

Účel organizace Adam dětem

S pomocí odborníků a profesionálů utváříme barevná útulná prostředí pro děti v nemocnicích. Úspěšně pracujeme i s většími rekonstrukcemi nemocnic, které umíme proměnit ve slušivé veselé Kliniky. Vše v proudu nejmodernějších trendů, aby se malý pacient po dobu své hospitalizaci cítil velmi dobře. Barevným dětským interiérem se snažíme minimalizovat rušivé vlivy spojené s nemocničním prostředím. Takto se snažíme eliminovat bolest a strach z léčby a samotné hospitalizace. Utváříme z nehostinného prostředí nemocnic, příjemné nemocniční prostředí, které hospitalizované dítě umí rozesmát. Útulné prostředí totiž napomáhá, aby se zmírnil stres a bolest z nemoci, vše tak velmi ovlivňuje průběh léčby a samotné uzdravování.

Pestré prostředí v nemocnicích působí na dětskou psychiku tak, že napomáhá k úspěšnějšímu průběhu léčby a hojení. Dětský nemocniční interiér dokáže navodit a zanechat v malých pacientech pocit klidu a jistoty. Umí odstranit bariéry v komunikaci, a to jak s nemocným dítětem, tak také s jeho rodiči. Navozuje pocit důvěry.

Akce a projekty, které realizujeme významně usnadnily a usnadňují nemocným dětem průběh léčby v nemocnicích a uzdravování. Věnujeme se novorozenecké chirurgii a to ve Fakultní nemocnici Motol, Klinika dětské chirurgie, Oddělení vrozené vady. Podporujeme také dárcovství krve a prvodárcovství, a to ve spolupráci s Nemocnicí Hradec Králové, Transfuzní oddělení a s organizací Transfuzní společnost ČR, transplantační oblast a podpora těchto specializovaných registračních center.

ANNA HILLE

Narozena : 25.3.1967
Trvalé bydliště: Dobrovského 269/3, Brno, přechodné Praha
2012 Osv ě d č ení Zdravotnická škola
2013 - Osvědčení Standarty a normy v sociální oblasti, Jihomoravský kraj
Certifikát – Komunikace s problémovými klienty
Certifikát – Podnikání v sociálních službách
Certifikát – Efektivní komunikace a naslouchání
Certifikát – Psychosociální dovednosti a prevence vyhoření
- vše pod Jihomoravským krajem
2014 – 2018 únor výzkum při Všeobecné nemocnici v Praze (metodiky), vnitřní lékařství, oblast imunologie, Klinické testy zahájeny v roce 2018 IK+EM Diabetologie
2016 – e UJEP Právní standart
2017/2018 Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland health public, behavioural methodical
2017- přísedící soudce Brno, Zlín,
2018/19 – VŠE Praha (Generální finanční správa)

Jazykové dovednosti : pasivně /pracovně NJ,AJ,IJ a FJ

Zakladatelka a ředitelka a předsedkyně nadace Adam dětem
2007 – 2011 autor a manager projektu pod OSN health, univerzitní nemocnice ve spolupráci s IFMSA CZ mediky z UK LF a MU LF, se sídlem v Mexiku
2014 – 2016 Manager team for Ukraine, pod Junckerteam, p ů sobící v zemích Beneluxu
2015 projekty pro FN Motol, d ě tská chirurgie
2017 – Prize EU – vakcinace ú č ast a ocen ě ní, team vakcinace EU
2017 – manager prvodárcovství krve p ř i Č eská tranfuzní medicína p ř i FN Hradec Králové a VN Praha
červen 2018 obstarala, díky Adam dětem pro FN Brno sponzoring ve výši 5 mil. Kč